marți, 30 octombrie 2007

„Unii pe alţii” şi „unii altora” - Poruncile date Bisericii

1. Iubiţi­vă unii pe alţii, cum v­am iubit Eu pe voi (Ioan 13:34)

2. Fiţi buni uniii cu alţii (Efeseni 4:32)

3. Îngăduiţi­vă unul pe altul (Col.3:13; Efes.4:2)

4. Iertaţi­vă unul pe altul, cum v­a iertat şi pe voi Cristos (Efes.4:32; Col. 3:13)

5. Primiţi­vă (acceptaţi­vă) unii pe alţii, cum v­a primit (acceptat) Cristos pe voi (Romani 15:7)

6. Supuneţi­vă unii altora (Efes. 5:21)

7. Slujiţi­vă unii altora în dragoste ( (Galateni 5:13)

8. Suntem mădulare unii altora (Rom. 12:5; Efes. 4:25)

9. Mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele (1 Cor. 12:25)

10. În smerenie, fiecare să privească pe altul mai pe sus decât el însuşi (Fil.2:3)

11. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia (Rom. 12:10)

12. Să veghem unii asupra altora şi să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune (Evrei 10:24)

13. Îndemnaţi­vă unii pe alţii (Evrei 3:13)

14. Învăţaţi­vă unii pe alţii (Col.3:16; Rom.15:14)

15. Sfătuiţi­vă unii pe alţii (Col.3:16; Rom. 15:14)

16. Mângăiaţi­vă (încurajaţi­vă) unii pe alţii (1 tes.4:18)

17. Mângăiaţi­vă şi întăriţi­vă unii pe alţii (1 Tes. 5:11)

18. Mărturisiti­vă unii altora păcatele (Iacov 5:16)

19. Rugaţi­vă unii pentru alţii (Iacov 5:16)

20. Purtaţi­vă unii altora sarcinile (Gal.6:2)

21. Trăiţi în pace (în armonie) unii cu alţii (Rom.12:16)

22. Să aveţi aceleaşi simţăminte (unitate) unii faţă de alţii (Rom.12:16)

23. Vorbiţi unii cu alţii din Cuvântul lui Dumnezeu (Efes. 5:19)

24. Căutaţi să vă faceţi plăcere, în ce este bine, ca să vă zidiţi unii pe alţii (Rom.15:2)

25. Să creşteţi în dragoste unii faţă de alţii (1 Tes. 3:12)1. Să nu vă înşelaţi unul pe altul (Levitic 25:14)

2. Să nu vă minţiţi unii pe alţii (Col.3:9)

3. Să nu vă urâţi unii pe alţii (Tit 3:3)

4. Să nu ne invidiem unul pe altul (Gal. 5:26)

5. Să nu ne întărâtăm unul pe altul (Gal. 5:26)

6. Să nu vă vorbiţi de rău unii pe alţii (Iacov 4:11)

7. Să nu ne mai judecăm unii pe alţii (Rom.14:13)

8. Să nu vă plângeţi unii împotriva altora (1 Cor.4:6)

9. Nici unul să nu se fălească cu unul împotriva celuilalt (1 Cor.4:6)

10. Să nu mergeţi la judecată unul cu altul (1 Cor.6:6)

11. Să nu vă muşcaţi şi să nu vă mâncaţi unii pe alţii (Gal.5:15)

12. Să nu vă nimiciţi unii pe alţii (Gal.5:15)

Niciun comentariu: