luni, 6 ianuarie 2014

Un alfabet al hotărârilor

A- să ASCULT de Dumnezeu (Deuteronom 13:4)
B- să citesc BIBLIA (Iosua 1:8)
C- să fiu CREDINCIOS Domnului (Apocalipsa 2:10b)
D- să DĂRUIESC mai mult (Evrei 13:16)
E- să EVANGHELIZEZ (Marcu 16:15)
F- să FUG de poftele tinereții (2 Timotei 2:22)
G- să am grijă de GURĂ (Iacov 3:10)
H- să fiu HARNIC (Proverbe 10:4)
I- să IUBESC ca Domnul Isus (Ioan 13:34)
J- să nu JUDEC (Matei 7:1)
L- să LAUD pe Domnul (Psalmii 34:1)
M- să fiu MULȚUMITOR cu ce mi-a dat Dumnezeu, cu ce am (Proverbe 15:15)
N- să fiu tare în NADEJDE (Romani 15:13)
O- să mă ODIHNESC la umbra Celui Atotputernic (Psalmii 91:1b-2)
P- să caut PACEA (1 Petru 3:11)
R- să mă ROG mai mult ( 1 Tesaloniceni 5:17)
S- să fiu SMERIT (1Petru 5:6)
T- să TRĂIESC după îndemnurile Duhului (Romani 8:4,14)
U- să URMĂRESC neprihănirea (2 Timotei 2:22)
V- să VEGHEZ (Matei 24:42)
Z- să dau ZECIUIALĂ (Levitic 27:30)