miercuri, 17 septembrie 2014

Cei patru membrii ai bisericii

Au fost odată patru membri foarte ciudaţi care mergeau la aceeaşi biserică: CINEVA, FIECARE, ORICINE şi NIMENI.

Modul lor de viaţă era foarte religios. De exemplu, CINEVA îşi bârfea fratele, FIECARE ştia că acest lucru este păcat, ORICINE putea să refuze să asculte, dar NIMENI n-o făcea! ORICINE ştia că FIECARE vorbea despre CINEVA dar NIMENI nu le întrerupea conversaţia.

Toţi aparţineau aceleaşi biserici. FIECARE voia să se închine, dar nu mergea la biserică deoarece nu vorbea cu ORICINE. FIECARE se arăta credincios la biserică, dar de lucrat... lucra mai mult NIMENI. Când era nevoie de ceva sau de făcut ceva, FIECARE s-a gândit că va face aceste lucrări CINEVA. Însă, în cele din urmă, le-a făcut NIMENI.

O a cincea persoană a vizitat acea biserică. FIECARE a crezut că CINEVA îl va saluta. ORICINE ar fi putut face acest lucru. Dar NIMENI n-a mers la el.

P.S. Cum ziceai că te cheamă?

miercuri, 10 septembrie 2014

Privește-i pe alții prin ochii lui Isus

Privindu-i pe ceilalţi prin ochii lui Isus...
nu poţi judeca faptele lor, pentru că mila biruieşte judecata..
nu poţi sta nepăsător la nevoile lor, pentru că nu-i vei iubi cu vorba, ci cu fapta şi cu adevărul...
nu poţi fi răutăcios, pentru că blândeţea ta va fi cunoscută de toţi oamenii..
nu poți fi fals, pentru că adevărul te va face slobod...
nu-i poţi privi de sus, pentru că întotdeauna foloasele tale vor fi mai prejos...
nu-i poţi urâ, pentru că-i vei iubi ca pe tine...
nu te poţi mândri, pentru că vei deveni robul lor...
nu-i poţi descuraja, pentru că vei fi plin de nădejde...
nu poţi aproba păcatul, dar îi vei mustra cu blândeţe...
nu-i poţi întrista, pentru că vorba ta bună le va însenina faţa...
nu-i poţi blestema, pentru că binecuvântarea va fi pe buzele tale...
nu poţi face război, atâta timp cât ai în tine pacea lui Hristos, care întrece orice pricepere...
Priveşte azi prin ochii lui Isus, şi nu vei putea rămâne aceeaşi persoană!

luni, 6 ianuarie 2014

Un alfabet al hotărârilor

A- să ASCULT de Dumnezeu (Deuteronom 13:4)
B- să citesc BIBLIA (Iosua 1:8)
C- să fiu CREDINCIOS Domnului (Apocalipsa 2:10b)
D- să DĂRUIESC mai mult (Evrei 13:16)
E- să EVANGHELIZEZ (Marcu 16:15)
F- să FUG de poftele tinereții (2 Timotei 2:22)
G- să am grijă de GURĂ (Iacov 3:10)
H- să fiu HARNIC (Proverbe 10:4)
I- să IUBESC ca Domnul Isus (Ioan 13:34)
J- să nu JUDEC (Matei 7:1)
L- să LAUD pe Domnul (Psalmii 34:1)
M- să fiu MULȚUMITOR cu ce mi-a dat Dumnezeu, cu ce am (Proverbe 15:15)
N- să fiu tare în NADEJDE (Romani 15:13)
O- să mă ODIHNESC la umbra Celui Atotputernic (Psalmii 91:1b-2)
P- să caut PACEA (1 Petru 3:11)
R- să mă ROG mai mult ( 1 Tesaloniceni 5:17)
S- să fiu SMERIT (1Petru 5:6)
T- să TRĂIESC după îndemnurile Duhului (Romani 8:4,14)
U- să URMĂRESC neprihănirea (2 Timotei 2:22)
V- să VEGHEZ (Matei 24:42)
Z- să dau ZECIUIALĂ (Levitic 27:30)