duminică, 8 mai 2011

Isus - Ce Nume minunat!

Oricare ar fi nevoia noastră, Isus ne poate da ajutor.

El corespunde oricărei situații ai fiilor oamenilor.

Pentru artist, El este Cel cu totul plăcut,

Pentru arhitect, El este Piatra din Capul Unghiului,

Pentru brutar, El este Pâinea Vie,

Pentru cel bogat, El este Comoara Ascunsă,

Pentru constructor, El este Temelie Sigură,

Pentru doctor, El este Marele Medic,

Pentru educator, El este Marele învățător,

Pentru plugar, El este Semănătorul și Domnul secerișului,

Pentru horticultor, El este Crinul din vale și Trandafirul din Saron,

Pentru geolog, El este Stânca Veacurilor,

Pentru judecător - El este Judecătorul cel drept,

Pentru ziarist El este Vestea cea bună de mare bucurie,

Pentru binefăcător, El este Darul de nemărginit,

Pentru filozof, El este înțelepciunea lui Dumnezeu,

Pentru predicator, El este Cuvântul lui Dumnezeu,

Pentru singuratic, El este Prietenul de care se alipește mai mult decât un frate,

Pentru slujitor, El este Stăpânul cel bun,

Pentru truditor, El este Dătătorul de odihnă,

Pentru cel întristat, El este Mângâietorul,

Pentru cel rămas singur prin moartea celor dragi, El este învierea și Viața,

Pentru păcătos, El este Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii,

Pentru oricine, El este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul, Răscumpărătorul și Domnul.

(autor: necunoscut)