joi, 26 ianuarie 2012

Privește țintă la Isus

Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. – Evrei 12:2

Cu ceva timp în urmă am primit o scrisoare de la o mamă care îşi pierduse copiii, un băiat de 3 ani şi unul de 16 luni. Amândoi au murit înecaţi în piscina din spatele casei.

După o perioadă dificilă în care s-a simţit copleşită de durere, ea a reuşit să-şi refocalizeze atenţia. A început să privească ţintă la Isus. Ea a înţeles că viaţa merita trăită, pentru că Dumnezeu putea lucra prin ea. Şi-a predat atunci viaţa în mâinile Sale, punându-şi toată încrederea în El. A început să simtă dorinţa puternică de a se apropia de Dumnezeu, de a umbla cu El în fiecare zi. În felul acesta a descoperit că se simţea mai aproape chiar şi de băieţii ei pe care îi pierduse.

În scrisoare, ea nota: „Acum flămânzesc şi însetez după Dumnezeu pentru că Îl iubesc. Ştiu ce înseamnă să depind de El în toate, să Îl caut din toată inima, să Îl iubesc din toată fiinţa. Ştiu ce înseamnă… ca Dumnezeu să-ţi atingă inima şi să te mângâie. Ştiu ce înseamnă să îmi odihnesc capul pe pieptul Său.”

Femeia aceasta a privit ţintă la Isus în ceasul cel mai întunecat din viaţa ei. Cum putem să privim la Isus? Când Îl vedem pe Isus în Scriptură, întreaga noastră fiinţă se revigorează spiritual. În Evanghelii, Isus îi vindecă pe bolnavi, înmulţeşte pâinea, îi readuce la viaţă pe morţi, îi eliberează pe demonizaţi şi potoleşte furtunile. El aduce vindecare, fericire şi speranţă. El înfrânge dezastrele, demonii şi moartea. El alungă tristeţea, suferinţa şi boala. El triumfă asupra păcatului şi a lui Satana. Minunile Sale ne dezvăluie puterea Sa. Parabolele Sale ne dezvăluie adevărurile despre Împărăţia Sa. Predicile Sale ne dezvăluie principiile Sale eterne. Viaţa Sa ne dezvăluie dragostea lui Dumnezeu pentru oamenii faliţi din punct de vedere spiritual. Ne vorbeşte despre harul Său răscumpărător. El caută. El mântuieşte. El iartă. El transformă. El înnoieşte inima. Când privim la Isus, Dumnezeu împlineşte în dreptul nostru promisiunea minunată din 2 Corinteni 3:18 – „Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.”

O schimbare de caracter reală şi durabilă se produce atunci când Duhul lui Dumnezeu ne întipăreşte în minte principiile din Scriptură pe care le studiem. Când privim la Isus, suntem schimbaţi. Să privim la El zilnic, pentru a ne asemăna cu El tot mai mult.

10 scuze pentru care nu ne rugăm

Având în vedere cât de des oamenii se eschivează în fața rugăciunii, cotidianul Christian Post a alcătuit un top cu 10 scuze care le aduc oamenii ca să justifice faptul că nu se roaga:

1. Sunt prea ocupat!

2. Nu știu cum să ma rog.

3. Oricum nu functionează.

4. Rugăciunea ne schimba doar pe noi , nu situațiile.

5. Cuvintele pe care le spun nu sună prea bine din punct de vedere discursiv.

6. Mai bine citesc Biblia, decât să ma rog.

7. Dumnezeu oricum nu mă va lua în serios.

8. E ciudat.

9. Nu știu de unde să încep.

10. Oamenii ar putea să mă batjocorească pentru că ma rog.