luni, 25 noiembrie 2013

Pavel din Tars - Portretul Cristosului răstignit

Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus Cristos şi pe El răstignit.”
1 Corinteni 2:2

Cu excepția puterii Cuvântului, cei dintâi mesageri ai Evangheliei ce au pășit în spațiul cultural elen al primului secol nu au avut la îndemână prea multe mijloace artistice de a-L zugrăvi pe Cristos celor care nu-L cunoșteau.

Citim în cartea Faptele Apostolilor că după eșecul convertirii atenienilor, îndrăgostiți mai degrabă de felul maiestuos de a-și articula concepțiile religioase, Apostolul Pavel pășește cu oarecare rețineri spre Corintul Macedoniei.

Din agenda culturală a Corintului, nu lipseau la acea vreme sportul Jocurilor Istmice și artele vizuale. Totuși, locuitorii acestor tărâmuri pricepeau astfel declamațiile cu un conținut verbal ciudat, lipsite de elocvență ale vorbitorului evreu, venit aici.

Atunci când proclama mesajul de-a dreptul psihotic al mânturii prin Cristos cel răstignit, apostolul Neamurilor picta prin cuvinte imaginea Răscumpărătorului Isus pentru cei care trăiau în Corint, capitala culturală a provinciei grecești Ahaia.

Imaginea Răstignitului n-a prins deloc la evreii ce-și doreau un Mesia Pantocrator, iar în mintea filosofilor greci n-a avut nici o relevanță, în schimb pentru răscumpărații lui Dumnezeu transmitea puterea soteriologică a celui care, din dragoste, s-a jertfit pe Cruce.

Asemenea unui pictor ce muncește din greu și care dă o deosebită atenție detaliilor, Pavel petrece, mai apoi, un an și jumătate, mânuind cu grija penelului său oratoric, multele argumente ale acestei Vești Bune.

Ce imagine sublimă au văzut ei!

Oare ce vedem noi când citim Biblia? Vedem altceva decât pe Isus Cristos şi pe El răstignit?

Niciun comentariu: